HOTLINE:

PHÒNG BÁN HÀNG:
05003. 953959

Email:
info.isuzudaklak@gmail.com

Công ty TNHH SX TM & DV Hồng An (ISUZU Hồng An) thông báo tuyển dụng

05/05/2018

Hiện nay công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Công ty TNHH SX TM & DV Hồng An (ISUZU Hồng An) thông báo tuyển dụng

03/04/2018

ISUZU Hồng An tuyển dụng vị trí sau:

Tuyển dụng

09/02/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG AN ( ISUZU ĐĂK LĂK) CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU:

TUYỂN DỤNG

27/09/2017

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Hồng An đang có nhu cầu tuyển dụng

Công ty TNHH SX TM & DV Hồng An (ISUZU Hồng An) thông báo tuyển dụng

10/06/2017

Do nhu cầu phát triển thị trường và chăm sóc hệ thống khách hàng của Công ty, ISUZU Hồng An tuyển dụng một số vị trí sau:

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Hồng An thông báo tuyển dụng

09/05/2017

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Hồng An tuyển dụng các vị trí sau:

Công ty TNHH SX TM & DV Hồng An (ISUZU Hồng An) thông báo tuyển dụng

07/02/2017

Do nhu cầu phát triển thị trường và chăm sóc hệ thống khách hàng của Công ty, ISUZU Hồng An tuyển dụng một số vị trí sau:

Công ty TNHH SX TM & DV Hồng An (ISUZU Hồng An) thông báo tuyển dụng

23/11/2016

ISUZU Hồng An tuyển dụng vị trí sau: