HOTLINE:

PHÒNG BÁN HÀNG:
05003. 953959

Email:
info.isuzudaklak@gmail.com

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 11 năm 2013

31/10/2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 11/2013

 

TT Họ và Tên KH Đơn vị công tác Ngày sinh Địa chỉ
1 Đặng Văn Tuấn    20/11 Tô 4- Bôn Cohnel - Cư Mgar -Đăk Lăk
2 Cao Xuân Thanh Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Eso - Eaka 25/11 Eaka -Đăk Lăk
3 Phan Mạnh Hùng  Công Ty TNHH Hoàng Nhân 08/11 Số 4-trần Phú-K4- TT Eaka-Eaka-Đăk Lăk
4 Lâm Thị Nguyệt   20/11 Thôn 3-Xã Eatiêu-H.Cư Kuin-Đăk Lăk