HOTLINE:

PHÒNG BÁN HÀNG:
05003. 953959

Email:
info.isuzudaklak@gmail.com

CHÙM ẢNH: LỊCH SỬ 100 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA ISUZU

26/07/2016

Năm 2016, Isuzu cán mốc phát triển 100 năm đầy thành tựu với chuỗi mã gen xe thương mại hoàn hảo và tính cách Nhật điển hình thể hiện trong từng sản phẩm

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 08 năm 2014

05/08/2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 08 năm 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 08 năm 2014

05/08/2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 08 năm 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 07 năm 2014

02/07/2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 07 năm 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 06 năm 2014

05/06/2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 06 năm 2014

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 11 năm 2013

31/10/2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 11/2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 10 năm 2013

03/10/2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 10/2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 09/2013

02/09/2013

Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng Tháng 09/2013