• EXZ (6X4)

  Giá: 1,984,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải đầu kéo: 33,000 kg; Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg

 • EXR (4X2)

  Giá: 1,690,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải đầu kéo: 20,000 kgTổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg

 • GVR (4X2)

  Giá: 1,592,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải đầu kéo: 16,785 kgTổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg