QKR77FE4

Tổng trọng tải: 5000kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 454,000,000 Vnđ

QKR77HE4

Tổng trọng tải: 5500kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 500,000,000 Vnđ