FVR34SE4

Tổng trọng tải : 16000 KG * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 1,342,000,000 Vnđ

FVM34TE4

Tổng trọng tải : 25000KG * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 1,660,000,000 Vnđ

FVR34QE4

Tổng trọng tải : 16000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 1,315,000,000 Vnđ

FVM34WE4

Tổng trọng tải : 25000kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 1,710,000,000 Vnđ

FVR34LE4

Tổng trọng tải : 16000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 1,275,000,000 Vnđ

FRR90NE4

Tổng trọng tải : 11000kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 858,000,000 Vnđ

FRR90LE4

Tổng tải trọng: 11000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 825,000,000 Vnđ

FRR90HE4

Tổng tải trọng: 11,000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 816,000,000 Vnđ

FVZ34OE4

Tổng tải trọng: 25,000kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 1,790,000,000 Vnđ