• FVR34SE4

  Giá: 1,342,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 16000 KG * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FVM34TE4

  Giá: 1,660,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 25000KG * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FVR34QE4

  Giá: 1,315,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 16000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FVM34WE4

  Giá: 1,710,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 25000kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FVR34LE4

  Giá: 1,275,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 16000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FRR90NE4

  Giá: 858,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 11000kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FRR90LE4

  Giá: 825,000,000 Vnđ

  Tổng tải trọng: 11000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FRR90HE4

  Giá: 816,000,000 Vnđ

  Tổng tải trọng: 11,000 kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)

 • FVZ34OE4

  Giá: 1,790,000,000 Vnđ

  Tổng tải trọng: 25,000kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)