• FVR34SE4

  Giá: 1,342,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 16000 KG ; Trọng tải: 5372KG

 • FVM34TE4

  Giá: 1,660,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 25000KG; Trọng tải: 7030 KG

 • FVR34QE4

  Giá: 1,315,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 16000 kg; Trọng tải: 5255 kg

 • FVM34WE4

  Giá: 1,710,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 25000kg; Trọng tải: 7250kg

 • FVR34LE4

  Giá: 1,275,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 16000 kg; Trọng tải: 5185 kg

 • FRR90NE4

  Giá: 858,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 11000kg; Trọng tải: 3255kg