NMR85HE4

Tổng trọng tải : 6000 KG * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 658,000,000 Vnđ

NPR85KE4

Tổng trọng tải : 7500 KG * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 684,000,000 Vnđ

NQR75LE4

Tổng trọng tải : 9500 KG * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 745,000,000 Vnđ

NQR75ME4

Tổng trọng tải : 9500kg * Chỉ áp dụng cho cabin sát xi. (Giá đã gồm VAT)
Giá: 791,000,000 Vnđ