• NLR55E (4X2)

  Giá: 506,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 3.4 tấn; Tải trọng: 1.4 tấn

 • NMR85H (4X2) - CHASSIS DÀI

  Giá: 612,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 4.7 tấn; Tải trọng: 1.9 tấn

 • NPR85K (4X2)

  Giá: 639,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 7 tấn; Tải trọng: 3.5 tấn

 • NQR75L (4X2)

  Giá: 702,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 8.85 tấn; Tải trọng: 5.2 tấn

 • NQR75M (4X2)

  Giá: 735,000,000 Vnđ

  Tổng trọng tải : 9 tấn; Tải trọng: 5.3 tấn