D-Max TypeZ

ISUZU ALL NEW D-MAX CHÍNH THỨC RA MẮT – BƯỚC LỘT XÁC NGOẠN MỤC
Giá: 850,000,000 Vnđ

D-MAX PRESTIGE AT

ISUZU ALL NEW D-MAX CHÍNH THỨC RA MẮT – BƯỚC LỘT XÁC NGOẠN MỤC
Giá: 650,000,000 Vnđ

D-MAX PRESTIGE

ISUZU ALL NEW D-MAX CHÍNH THỨC RA MẮT – BƯỚC LỘT XÁC NGOẠN MỤC
Giá: 630,000,000 Vnđ