Chăm sóc khách hàng

HOTLINE:

PHÒNG BÁN HÀNG:
05003. 953959

Email:
info.isuzudaklak@gmail.com

HD đăng ký - đăng kiểm xe

07/07/2016

Mọi yêu cầu, thắc mắc xin vui lòng liên hệ: PHÒNG KHÁCH HÀNG - Công ty TNHH Sản xuất thương mại & dịch vụ Hồng An 192 Nguyễn Văn Linh – TP Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đăk Lăk

 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – ĐĂNG KIỂM XE:

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM XE MỚI

 

CÔNG VIỆC NỘI DUNG CHI TIẾT GHI CHÚ
Chuẩn bị hồ sơ

      · Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)

 

     ·  Hóa đơn TMV -> Đại lý (bản phô tô)

     · Hóa đơn Đại lý -> Khách hàng (bản chính)

     · Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)

     ·Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

      ·Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.

     ·Phô tô 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên gửi phòng thuế.

     ·Tờ khai thuế trước bạ 2 bản: Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.

(Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế)

      ·Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.

Đóng thuế trước bạ

     1. Mang toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế.

 

      ·Nếu là tư nhân: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi chủ xe có HK thường trú.

     ·Nếu là công ty tư nhân, DNTN: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký KD mới nhất

     · Nếu là công ty LD/Người nước ngoài/VPĐDNN: Đến phòng thuế.

      2. Đóng tiền và nhận lại tờ biên lai đóng thuế và tờ khai thuế trước bạ.

3.    Gửi lại phòng thuế 1 bộ hồ sơ bản sao.

Bước 2: ĐĂNG KÝ XE
Chuẩn bị hồ sơ 

·     Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)

·   Thời gian chờ nhận giấy đăng ký xe: Ước tính sau 7 ngày.

·     Hóa đơn Đại lý xuất cho Khách hàng (bản chính)

·   Khi nhận lại giấy đăng ký xe, kiểm tra sự chính xác của các thông tin ghi trến giấy: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v.

·     Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)

 

·    Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

·     Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.

 

.     Tờ khai thuế trước bạ & biên lai đóng thuế trước bạ.

 

·     Tờ khai đăng ký xe mới có dán số sườn, số máy

 

(Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng CSGTĐB khi đi đăng ký xe. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đăng ký)

 

      · Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng CSGTĐB.

 

          1. Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến phòng CSGTĐB.

 

           2. Nộp hồ sơ

 

          3. Chờ kiểm tra xe

 

          4. Nộp tiền lệ phí đăng ký.

 

          5. Bốc số tự động

 

          6. Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.

 
Bước 3: ĐĂNG KIỂM XE
Chuẩn bị hồ sơ

     · Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)

·   Lệ phí đăng kiểm: 260,000 VND

     · Bộ số sườn, số máy

·   Xe có giấy đăng ký, được cấp Sổ đăng kiểm. Xe có giấy hẹn chỉ được cấp giấy hẹn.

      · Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo)

·   Khi có giấy đăng ký xe, mang cùng giấy hẹn đến nhận Sổ Đăng kiểm

      · Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển

·   Kiểm tra lại Sổ đăng kiểm hoặc giấy hẹn đăng kiểm: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v

(đối với xe kinh doanh vận chuyển hành khách)

 

      ·  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

 
Đăng kiểm xe

          1.  Chạy xe đã được gắn biển số đến Trạm đăng kiểm xe.

 

          2 . Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.

          3. Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra: Thắng, gầm xe, đèn, khí thải, v…v.

          4. Chờ dán tem & nhận Sổ chứng nhận đăng kiểm.

     

 

Các tin khác